Zorg en Welzijn binnen bereik
Zorg en Welzijn binnen bereik

Ontstaan

Care4Oost is opgericht door Felice Gaughan. Felice heeft jaren als verpleegkundige gewerkt in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam Oost en daarna als coördinator voorlichting en onderzoek bij een gezondheidsfonds. In 2013 heeft zij de overstap gemaakt naar het welzijnswerk. Zij heeft bij een welzijnsinstelling in Amsterdam Noord gewerkt aan het ondersteunen van bewonersinitiatieven en aan projecten op het raakvlak van zorg en welzijn zoals Welzijn op Recept en de integratie van bewoners met een verstandelijke beperking in de wijk. In de tussenliggende jaren heeft Felice culturele antropologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft zich daarbij vooral gericht op de invloed van de islam op de dagelijkse leefomstandigheden van vrouwen van Marokkaanse afkomst in Nederland en op de invloed van cultuur, religie en migratie op het welzijn en de maatschappelijke positie van bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Felice is sinds 2014 actief in Amsterdam Oost. In eerste instantie bij een multiculturele bewonersorganisatie en sinds 2016 vanuit haar eigen sociale onderneming: Care4Oost. Wil je meer weten over Felice? Bekijk dan haar LinkedIn profiel of neem persoonlijk contact met haar op.

 

 

Missie

Care4Oost wil dat alle bewoners van Amsterdam Oost zo lang mogelijk gezond, actief en gelukkig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Of als dat niet meer kan, dat zij de best passende, persoonsgerichte intramurale zorg krijgen. Dat betekent dat bewoners die zorg of ondersteuning nodig hebben, zoals ouderen, mensen met een beperking of een chronische aandoening, de weg moeten weten naar de juiste vormen van hulp en op de hoogte zijn van participatiemogelijkheden in de wijk. Care4Oost zet zich daarom in om het zorg- en welzijnsaanbod beter zichtbaar te maken en door te ontwikkelen zodat het nog beter aansluit bij de behoeften van de zorgvrager. En om bewoners met een zorg- of ondersteuningsvraag te helpen om de weg naar de juiste voorzieningen te vinden en optimaal gebruik te maken van het zorgaanbod in de wijk. Care4Oost richt zich hierbij in het bijzonder op bewoners met een migratieachtergrond. Voor hen is de weg naar de juiste zorg en ondersteuning vaak nog moeilijker te vinden. 

 

Werkwijze

Care4Oost maakt op basis van de behoefte van de klant een analyse van de leefomstandigheden en hulpvragen van bewoners van Amsterdam Oost. Op basis van geografische en demografische gegevens, onderzoeksresultaten, ontwikkelingen in landelijk en lokaal beleid, gesprekken en participerende observatie met bewoners en inventarisatie van het lokale zorg- en ondersteuningsaanbod, wordt duidelijk waar nog uitdagingen liggen voor het goed op elkaar aan laten aansluiten van vraag en aanbod.

 

Door het nauwgezet volgen van ontwikkelingen in de buurt en vanuit een cultuursensitieve houding te luisteren naar bewoners, weet Care4Oost kansen te creëren en aan te grijpen om de toegankelijkheid van het huidige aanbod te verbeteren en bewoners de kennis en vaardigheden aan te reiken die nodig zijn om optimaal van het zorg- en welzijnsaanbod gebruik te kunnen maken.

 

Care4Oost zoekt daarbij actief de samenwerking op met allerlei partijen in de buurt. En verbindt daarbij ieders specifieke kennis, kracht en ervaringsdeskundigheid waardoor nieuwe vormen van (informele) zorg en ondersteuning ontstaan die inspelen op de behoeften van bewoners met een hulpvraag. Care4Oost initieert hierbij zelf projecten of neemt projecten aan van opdrachtgevers, zoals stadsdeel Oost. 

 

Care4Oost is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 66463483.