ZORG EN WELZIJN BINNEN BEREIK
ZORG EN WELZIJN BINNEN BEREIK

Wat doet Care4Oost

Care4Oost voert projecten uit die de toegankelijkheid van zorg- en welzijnsdiensten bevorderen voor bewoners van Amsterdam Oost. Enerzijds door bewoners toe te leiden naar het huidige aanbod. Anderzijds door met zorg- en welzijnsorganisaties mee te denken over hoe zij hun aanbod optimaal kunnen afstemmen op de behoeften van bewoners. Care4Oost richt zich hierbij vooral op de zorg en ondersteuning van bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Lees hier meer over missie van Care4Oost

 

Voor wie is Care4Oost

Een belangrijk speerpunt voor Care4Oost is het stimuleren van de samenwerking tussen formele en informele zorg. Care4Oost richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van bewonersorganisaties. Door hun laagdrempelige aanpak en ervaringsdeskundigheid vormen zij een belangrijke brug naar bewoners die formele organisaties niet goed kunnen bereiken. Care4Oost geeft advies over projecten en positionering, biedt ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en fondsen en geeft inhoudelijke trainingen aan vrijwilligers.

Projecten

De projecten van Care4Oost hebben gemeenschappelijk dat zij een verbindende rol spelen tussen verschillende partijen in de wijk. Hierdoor komen nieuwe vormen van (informele) zorg en ondersteuning tot stand die beter inspelen op de behoeften van bewoners. De inzet van het organisatietalent en de ervaringsdeskundigheid van actieve bewoners in de wijk, speelt hierbij een centrale rol.  Klik hier voor voorbeelden van projecten van Care4Oost.