ZORG EN WELZIJN BINNEN BEREIK
ZORG EN WELZIJN BINNEN BEREIK

Wat doet Care4Oost

Care4Oost voert projecten uit die de toegankelijkheid van zorg- en welzijnsdiensten bevorderen voor bewoners van Amsterdam Oost. Enerzijds door bewoners toe te leiden naar het huidige aanbod. Anderzijds door met zorg- en welzijnsorganisaties mee te denken over hoe zij hun aanbod optimaal kunnen afstemmen op de behoeften van bewoners. Care4Oost richt zich hierbij vooral op de zorg en ondersteuning van bewoners met een niet-Nederlandse achtergrond. Lees hier meer over missie van Care4Oost

 

Voor wie is Care4Oost

Bewoners, ambtenaren, zorg- en welzijnsprofessionals, ondernemers en andere betrokken maatschappelijke organisaties en initiatieven in de buurt; Care4Oost is er voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een zorg- en ondersteuningsaanbod dat toegankelijk is voor alle bewoners van Amsterdam Oost. Belangen en perspectieven kunnen verschillen, maar Care4Oost weet altijd de gemeenschappelijke deler te vinden waardoor een ieder zijn of haar kracht en expertise kan inzetten en projecten breed worden gedragen binnen de buurt. 

Projecten

De projecten van Care4Oost hebben gemeenschappelijk dat zij een verbindende rol spelen tussen verschillende partijen in de wijk. Hierdoor komen nieuwe vormen van (informele) zorg en ondersteuning tot stand die beter inspelen op de behoeften van bewoners. De inzet van het organisatietalent en de ervaringsdeskundigheid van actieve bewoners in de wijk, speelt hierbij een centrale rol.  Klik hier voor voorbeelden van projecten van Care4Oost.